Maintain-hearing-aids

วิธีการดูแลรักษาเครื่องช่วยฟัง

เครื่องช่วยฟังเป็นอุปกรณ์ที่มีราคาแพง จึงจำเป็นต้องรักษาให้มีการใช้งานได้ดี และให้เสียหายน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ตัวอุปกรณ์อาจจะทำมาแข็งแรงก็จริงอยู่ แต่มันก็ไม่ได้อยู่ยงคงกระพัน วันนี้จะมาแนะนำวิธีในการเก็บรักษา และขึ้นตอนการทำความสะอาดเบื้องต้นเหล่านี้ ได้แก่

continue reading

วิธีการแก้ปัญหาหูดับหรือหูตึง เบื้องต้นก่อนว่าเป็นอย่างไร

     เบื่อไหมมีเพื่อนที่หูตึงหรือหูดับชั่วขณะแต่ก็ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้เลย  อันดับแรกเลยเราต้องมาทำความรู้จักกับโรคนี้ให้ดีก่อน เพราะอาการหูตึงบไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นได้ง่ายๆ เพราะหูตึงหมายถึงความสามารถในการได้ยินเสียงลดลงจากเดิม

continue reading
ok-

วิธีการนับเลขภาษามือ

อีกหนึ่งความสำคัญนอกจากที่เป็นการแสดงท่าทางชองความรู้สึกแล้วยังรวมถึงการคำนวณเลข ซึ่งคืออีกหนึ่งพื้นฐานของความจำเป็นในชีวิตประจำวัน อาจจะเห็นได้จากกิจกรรมบางอย่างที่มีการใช้ลักษณะของการนับเลขแบบนี้ได้แก่ การโดยสารทางเรือถ้าหากว่าใครที่เคยใช้บริการสาธารณะ

continue reading