ok-

วิธีการนับเลขภาษามือ

อีกหนึ่งความสำคัญนอกจากที่เป็นการแสดงท่าทางชองความรู้สึกแล้วยังรวมถึงการคำนวณเลข ซึ่งคืออีกหนึ่งพื้นฐานของความจำเป็นในชีวิตประจำวัน อาจจะเห็นได้จากกิจกรรมบางอย่างที่มีการใช้ลักษณะของการนับเลขแบบนี้ได้แก่ การโดยสารทางเรือถ้าหากว่าใครที่เคยใช้บริการสาธารณะ

continue reading
hungry-

ประโยชน์และความสำคัญของภาษามือ

ภาษามือเป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารและใช้ในการถ่ายทอดความหมายเมื่อเทียบกับการพูดคุย ภาษามือถูกคิดค้นโดยแนวความคิดที่ว่าหากคนเรานั้นไม่มีเสียงหรือไม่มีลิ้นจะสื่อสารกันได้อย่างไร และการใช้ภาษามือเพื่อเป็นการสื่อสารนี้เองได้เกิดขึ้นมานานแล้ว จนกระทั้งปี พ.ศ. 2223 มีการตีพิมพ์หนังสือโดย

continue reading
ttrs-box

ความสนใจในหน่วยงานรัฐต่อผู้พิการ

ภาครัฐและเอกชนมุ่งให้ความใส่ใจในปัญหาสำหรับผู้พิการในทุกๆ ด้านซึ่งล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่โดยร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติทำโครงการศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บกพร่องทางการพูดและทางการได้ยินสามารถติดต่อสื่อสารกับคนปกติได้ด้วยการทำหน้าที่เป็นคนกลางถ่ายทอดการสื่อสารระหว่าง 2 ฝ่ายผ่านเครื่อง TTRS ที่เปิดให้บริการไปเป็นที่เรียบร้อย สำหรับการที่จะใช้บริการจำเป็นจะต้องใช้บัตรประจำตัวประชาขนแบบใหม่หรือที่เรียกกันว่า Smart Card ซึ่งจะต้องลงทะเบียนกับทาง TTRS ไว้แล้วจึงจะสามารถใช้งานได้ การออกแบบตัวเครื่องทำให้ใช้งานได้สำหรับท่านที่มีส่วนสูงน้อยกว่าและมากกว่า 150 ซม. ความสามารถของเครื่อง TTRS สามารถใช้งานได้ 2 รูปแบบ สนทนาออกไปสู่บุคคลที่อยู่ปลายสาย คือเมื่อผู้บกพร่องต้องการใช้งานจะโทรออกเพื่อติดต่อกับปลายสายโทรศัพท์เพียงกดเบอร์ที่หน้าจอจากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อไปหาหมายเลขปลายสายและทำการเป็นล่ามในการสนทนาให้ระหว่าง 2 ฝั่งตลอดจนจบการสนทนา   และแบบสนทนาพร้อมกับทั้งผู้บกพร่องและบุคคลปกติที่อยู่พร้อมกันหน้าตู้ ซึ่งผู้บกพร่องทำการใช้ภาษามือส่วนบุคคลปกติยกหูโทรศัพท์เพื่อให้เจ้าหน้าที่แปลเป็นภาษาพูดให้ฟัง ภาคเอกชนที่ให้ความร่วมมือในโครงการ แน่นอนว่าจะต้องเกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือได้แก่ TrueMove ที่เปิดให้บริการ Deaf SIM ที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้พิการที่จะมีทั้งกลุ่มที่สามารถอ่านหนังสือได้และไม่สามารถอ่านได้แต่ใช้ภาษามือได้ สำหรับผู้พิการที่สามารถอ่านได้จะเน้นที่การส่งข้อความ SMS มากกว่าการใช้งานวิดีโอคอลล์ที่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่า โดยที่ทางภาครัฐได้ขอความร่วมมือกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เครือข่ายอื่นในการให้บริการเพื่อตอบสนองและให้เกิดความเหมาะสมในด้านราคาและผู้พิการเอง สำหรับผู้พิการที่ต้องการใช้บริการนี้สามารถติดต่อได้ที่ทรูช็อปทุกสาขาทั่วประเทศแล้ววันนี้

continue reading