Fried-Rice

ผัดหมี่โคราชสร้างเถ้าแก่น้อยหน้าใหม่

โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จัดโครงการดีเพื่อเยาวชนในการฝึกให้ทำอาหารด้วยตนเอง หรือในโครงการ “ผัดหมี่โคราชสร้างเถ้าแก่น้อย” มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมทักษะในการประกอบอาชีพ ก่อให้เกิดรายได้สำหรับเลี้ยงดูตนเองโดยไม่ต้องพึงพาผู้คน โรงเรียนนครราชสีมา

continue reading