Promote

เราเป็นช่องทางสำหรับกระจายข่าวสารประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับผู้พิการทางหู 

knowledge

เผยแพร่สาระ ความรู้ บทความต่างๆที่น่าสนใจสำหรับผู้มีปัญหาทางการได้ยิน

Community

ศูนย์รวมในการพบประ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นสำหรับผู้พิการทางหู

Subscribe

หากท่านต้องการรับข่าวสารจากทางเว็บไซต์ของเราโปรดกรอก E-mail  ของท่านลงในฟอร์มด้านล่างเพื่อรับข้อมูลข่าวสารทาง E-mail 


บทความล่าสุด

วิธีการแก้ปัญหาหูดับหรือหูตึง เบื้องต้นก่อนว่าเป็นอย่างไร

     เบื่อไหมมีเพื่อนที่หูตึงหรือหูดับชั่วขณะแต่ก็ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้เลย  อันดับแรกเลยเราต้องมาทำความรู้จักกับโรคนี้ให้ดีก่อน เพราะอาการหูตึงบไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นได้ง่ายๆ เพราะหูตึงหมายถึงความสามารถในการได้ยินเสียงลดลงจากเดิม จะตึงมากหรือตึงน้อยก็วัดกันตรงระดับเสียงที่เราได้ยิน คนทั่วไปแล้วจะได้ยินเสียงในลักษณะที่ชัดเจน แต่ถ้าคนที่ได้สูญเสียหูข้างหนึ่งไปแล้วก็จะรู้สึกว่าโลกของเรามันดับไปข้างหนึ่ง  สำหรับสาเหตุที่เป็นปัจจัยในการทำให้หูตึงก็มาจากปัญหาที่หูชั้นนอกหรือหูชั้นกลาง เช่นเกิดจาก เป็นโรคหูน้ำหนวก หูชั้นกลางอักเสบ ขี้หูอุดตัน หรือปัจจัยอื่นๆที่สามารถเกิดเป็นโรคได้ อาการของคนหูตึงอาจจะเกิดขึ้นได้จากปัญหาที่ชั้นหูใน คือที่ประสาทหู เช่น การติดเชื้อ โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน ...
Read More
ok

วิธีการนับเลขภาษามือ

อีกหนึ่งความสำคัญนอกจากที่เป็นการแสดงท่าทางชองความรู้สึกแล้วยังรวมถึงการคำนวณเลข ซึ่งคืออีกหนึ่งพื้นฐานของความจำเป็นในชีวิตประจำวัน อาจจะเห็นได้จากกิจกรรมบางอย่างที่มีการใช้ลักษณะของการนับเลขแบบนี้ได้แก่ การโดยสารทางเรือถ้าหากว่าใครที่เคยใช้บริการสาธารณะดังกล่าวจะพอเห็นได้ว่า มีการชูมือเพื่อบอกราคาเพราะเสียงของเครื่องยนต์เรือมีการทำงานที่ค่อนข้างจะเสียงดังทำให้ไม่สามารถที่จะพูดคุยกันได้ โดยตัวอย่างการนับมีดังนี้ เลข 0 ลักษณะมือ จิกปลายนิ้วชี้และนิ้วโป้งเข้าหากัน นิ้วที่เหลืองอลงเล็กน้อย เลข 1 ลักษณะมือ กำมือแล้วชูนิ้วขี้ขึ้นเพียงนิ้วเดียว เลข 2 ลักษณะมือ มือ กำมือแล้วชูนิ้วขี้และนิ้วกลาง ...
Read More
hungry

ประโยชน์และความสำคัญของภาษามือ

ภาษามือเป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารและใช้ในการถ่ายทอดความหมายเมื่อเทียบกับการพูดคุย ภาษามือถูกคิดค้นโดยแนวความคิดที่ว่าหากคนเรานั้นไม่มีเสียงหรือไม่มีลิ้นจะสื่อสารกันได้อย่างไร และการใช้ภาษามือเพื่อเป็นการสื่อสารนี้เองได้เกิดขึ้นมานานแล้ว จนกระทั้งปี พ.ศ. 2223 มีการตีพิมพ์หนังสือโดย John Bulwer ชื่อว่า Didascalocophus ที่เสนอแนวความคิดของตนเองหลังจากที่ได้ศึกษากับคนหูหนวกคนหนึ่งที่พูดคุยกันกับหนังสือสอนการใช้งานภาษามือ Arthrological และ Charles de La Fin ได้ตีพิมพ์หนังสือที่ใช้ภาษามือร่วมกับร่างกายเป็นส่วนประกอบในการสื่อสาร ความแต่ต่างในแต่ละภูมิภาคอาจจะมีบ้างเนื่องจากมีการพัฒนาหรือเปลี่ยนไปตามภาษาที่มี ...
Read More

CONTACT